Yo' Mama Is So Fat... Google Maps

Yo' Mama is so fat, you can spot her on Google Maps.

Yo' Mama