Yo' Mama Is So Stupid... Fish

Yo' Mama is so stupid, she tried to drown her pet fish.

Yo' Mama