Yo' Mama Is So Skanky... Ocean

Yo' Mama is so skanky, if you put your ear to her butt, you can hear the ocean.

Yo' Mama