Yo' Mama Is So Fat... St. Louis

Yo' Mama is so fat, when she went to St. Louis, she got stuck in the arch.

Yo' Mama