Yo' Mama Is So Fat... Bacon Fat

Yo' Mama is so fat, she sweats bacon grease.

Yo' Mama