Yo' Mama Is So Bald... Shower

Yo' Mama is so bald, she gets brainwashed when she showers.

Yo' Mama