Yo' Mama Is So Fat... Lift

Yo' Mama is so fat, she can't lift her own spirit.

Yo' Mama