Yo' Mama Is So Fat... Cartwheel

Yo' Mama is so fat, when she did a cartwheel, she kicked an angel in the nuts.

Yo' Mama