Yo' Mama Is So Fat... National Weather Agency

Yo' Mama is so fat, the National Weather Agency assigns names to her farts.

Yo' Mama