Yo' Mama Is So Fat... Thong

Yo' Mama is so fat, you can use her thong as a hammock.

Fat