Yo' Mama Is So Fat... Haul Ass

Yo' Mama is so fat, when she hauls ass, she gotta make two trips.

Fat